Aansprakelijkheidsbeperking
De modellen op deze website werden door het ILVO en de Universiteit Gent met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op basis van deze modellen. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het ILVO, de Universiteit Gent of hun ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen het ILVO, de Universiteit Gent, of hun ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie.